Activitat 2. Curiositats

Segurament coneixes aquest quadre. Comenta amb quin moviment el podem relacionar.

Amb el 'Cubisme'. El cubisme va ser un moviment artístic desenvolupat entre 1907 y 1914, nascut a França y encapçalat per Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. Es una tendència essencial. Dona peu a la resta de les vanguardies europees del segle XX. No es tracta d'un isme més, sinó de la ruptura definitiva amb la pintura tradicional.  El cubisme es un moviment i teoria artística que es caracteritza pe l'us o predomini de formes geomètriques.

Busca alguna altra pintura famosa relacionada amb el període que estem estudiant.

El Guernica. Pablo Picasso. Cubisme.
La persistencia de la memoria. Salvador Dalí. Surrealisme.
Aquesta òpera de Puccini és un viatge musical al París més bohemi; però, què és la "bohèmia"?


El terme de Bohèmia es pot definir com un estil de vida idealista, el tema del qual és la recreació aplicada a la literatura que va néixer a la regió txeca de la Bohèmia. Encara que aquesta nova forma de vida naixés en aquesta regió del centre d'Europa , la Bohèmia es va expandir per arreu dels territoris europeus, entre els que destaquen França, Espanya i Catalunya. En el modernisme es poden trobar dos subgèneres que són: el Regeneracionisme o Vitalisme i el Esteticisme o Decadentisme.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Blogger news

Enllaços i Amics